Tháng 4, khách hàng tại Đồng Nai được giảm khoảng 55 tỷ đồng tiền điện

Thứ tư, 13/05/2020 11:22:48

Ước tính trong tháng 4, khách hàng ở Đồng Nai được giảm khoảng 55 tỷ đồng tiền điện.
 
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 với Đoàn ĐBQH Đồng Nai, ông Nguyễn Ngọc Thành, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai cho biết, ước tính trong tháng 4, khách hàng ở Đồng Nai được giảm khoảng 55 tỷ đồng tiền điện. Thực hiện chủ trương của Bộ Công thương về giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng dịch Covid-19, công ty đã ban hành kế hoạch triển khai, tuyên truyền và hướng dẫn các khách hàng sử dụng điện làm thủ tục để hưởng chính sách theo quy định. 
 
Năm 2019, công ty đảm bảo cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sản xuất, sinh hoạt của người dân; phát triển mới hơn 39,6 ngàn khách hàng. Công tác tiết kiệm điện, doanh thu, độ tin cậy cung cấp điện, mức độ hài lòng của khách hàng, phát triển năng lượng mặt trời trên mái nhà đều vượt kế hoạch giao. Riêng 4 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, sản lượng điện thương phẩm của công ty đạt gần 4,5 triệu kWh, bằng 30%, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2019.
 
 
Theo: Báo Đồng Nai