4.066,85 kWp

Thứ sáu, 15/05/2020 09:09:44

Là tổng công suất lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, tính đến hết tháng 4/2020.
Công nhân PC Trà Vinh kiểm tra hệ thống ĐMTMN tại trụ sở
 
Theo Công ty Điện lực Trà Vinh (PC Trà Vinh), tính đến hết tháng 4/2020, đã có 292 khách hàng trên địa bàn tỉnh lắp đặt công tơ điện tử 2 chiều đăng ký bán ĐMTMN.
 
Trong đó, có 281 khách hàng sinh hoạt và ngoài sinh hoạt đã lắp đặt hệ thống ĐMTMN, với tổng công suất 3.732,77 kWp, sản lượng điện phát lên lưới lũy kế 4 tháng đầu năm 2020 là 789.713 kWh.
 
11/11 đơn vị thuộc PC Trà Vinh đã lắp đặt và vận hành hệ thống ĐMTMN, với tổng công suất 334,08 kWp, sản lượng điện phát lên lưới lũy kế 4 tháng đầu năm 2020 đạt hơn 61.000 kWh.
 
Việc lắp đặt hệ thống ĐMTMN không chỉ tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường mà còn góp phần phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
 
Trong thời gian tới, PC Trà Vinh sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền và hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, hộ dân trên địa bàn tỉnh lắp đặt, sử dụng ĐMTMN để khai thác hiệu quả nguồn năng lượng này.

Link gốc 
Theo: TKNL