67,5% khách hàng thanh toán tiền điện qua ngân hàng, trung gian thanh toán

Thứ sáu, 22/05/2020 10:51:54

Sở Công thương cùng các sở, ngành và địa phương đã có buổi làm việc với Công ty Điện lực Hậu Giang về kết quả thực hiện thí điểm không thu tiền điện tại nhà ở một số khu vực trên địa bàn tỉnh vào sáng ngày 20-5.
 
Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về việc thí điểm không thu tiền điện tại nhà khách hàng, Công ty Điện lực Hậu Giang đã triển khai ở phường I, phường III, phường V thuộc thành phố Vị Thanh, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy và phường Thuận An, thị xã Long Mỹ kể từ tháng 10-2019. Qua 5 tháng thực hiện, kết quả số khách hàng thực hiện thanh toán qua ngân hàng, qua ứng dụng của các đối tác thu hộ là 8.519 khách hàng, chiếm 67,5%, khách hàng thanh toán tại các điểm thu là 3.928 khách hàng, chiếm 31,1%. Riêng đối với đối tượng khách hàng là người già, neo đơn, khuyết tật, ngành điện bố trí nhân viên thu tại nhà.
 
Trong thời gian triển khai thí điểm, ngành điện luôn nhận được sự quan tâm của địa phương, sự phối hợp của các đối tác thu hộ. Nhiều khách hàng sử dụng điện tham gia tích cực, nhất là những khách hàng đã có tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, theo các địa phương, nhiều nguyên nhân xuất phát từ hạ tầng thanh toán phát triển chưa đồng bộ, người dân còn quen với việc thu tại nhà, nhiều khách hàng chưa có tài khoản ngân hàng nên việc thanh toán không dùng tiền mặt còn hạn chế. Ngành điện cùng các ngân hàng và đối tác thu hộ cần có giải pháp tuyên truyền hiệu quả, tạo điều kiện để khách hàng mở tài khoản ngân hàng, bố trí điểm thu cố định để người dân thuận tiện giao dịch trong giai đoạn chuyển giao giữa các hình thức thanh toán.
Theo: Báo Hậu Giang