PC Bình Phước thực hiện giảm giá điện cho 255.873 khách hàng trong tháng 5/2020

Thứ hai, 22/06/2020 09:54:00

Trong tháng 5/2020, Công ty điện lực Bình Phước thực hiện giảm giá điện cho 255.873 khách hàng sinh hoạt.
 
giam gia ban dien
Điện lực Phước Long hướng dẫn khách hàng cài đặt ứng dụng Zalo để tra cứu tiền điện, xem lịch cắt điện, kiểm tra lượng điện năng đã tiêu thụ trong những tháng trước. Ảnh: pcbinhphuoc.

Đồng thời, công ty cũng thực hiện giảm giá điện cho 6.774 khách hàng sản xuất, 4.031 khách hàng kinh doanh, 10 khách  hàng là cơ sở lưu trú du lịch, 4 khách hàng bán buôn điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.
 
Số liệu trên vừa được Sở Công Thương cho biết tại Báo cáo số 953/SCT-NL ngày 19/6/2020 về kết quả giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.
 
Ngoài thực hiện giảm giá điện, Công ty điện lực Bình Phước còn thực hiện giảm tiền điện cho 44 cơ sở (không phải khách sạn) được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19; 9 cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiệm Covid-19.

Trong tháng 5 năm 2020, sản lượng điện thương phẩm thực hiện đạt 88,63% so với KH tháng, và so với cùng kỳ năm 2019 tăng 2,65% (trong đó sản lượng điện cấp 110kV tăng 33,37%). Lũy kế 5 tháng đầu năm sản lượng điện thương phẩm đạt 37,52% (964.217 MWh) so với kế hoạch Tổng Công ty giao (2.570.000 MWh) và so với cùng kỳ năm 2019 tăng 10,17%, (trong đó sản lượng điện cấp 110kV giảm 1,37%)
 
Trong tháng 5/2020 toàn Công ty thực hiện sản lượng điện tiết kiệm là 5.447.919 kWh, đạt tỉ lệ 2,83% so với điện thương phẩm. Lũy kế 5 tháng đầu năm, tổng sản lượng điện tiết kiệm là 23.110.862 kWh, đạt tỉ lệ 2,57% so với tổng sản lượng điện thương phẩm, vượt 0,47% so với chỉ tiêu được giao (2,1% so với điện thương phẩm năm 2020).
 
Theo: Bình Phước Gov