Hơn 2.000 khách hàng lắp đặt điện mặt trời áp mái tại Bình Dương

Thứ ba, 29/09/2020 13:58:31

Tính đến tháng 9-2020, toàn tỉnh Bình Dương có 2.039 khách hàng là các tổ chức, cá nhân đã đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái đấu nối, hòa lưới và lắp đặt công tơ 2 chiều với tổng công suất 98.675 kWp.
 
Theo quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, đến năm 2020 tổng công suất nguồn điện quốc gia cần 60.000 MW. Tuy nhiên, hiện nay tổng công suất nguồn điện toàn hệ thống của cả nước mới đạt 45.000 MW. Do đó, để bảo đảm nguồn cung cấp điện, một trong những giải pháp được Chính phủ đặt ra là hướng tới mở rộng ứng dụng năng lượng tái tạo, với mục tiêu đạt 6% tổng lượng điện sản xuất vào năm 2030.
Theo: Báo Bình Dương