25 năm đường dây truyền tải điện siêu cao áp 500kV Bắc - Nam đi vào vận hành

Thứ sáu, 10/05/2019 16:33:38

Sau 25 năm đi vào vận hành, đường dây 500kV Bắc - Nam mạch 1 hiện vẫn giữ vai trò quan trọng và phát huy hiệu quả kinh tế trong hệ thống điện quốc gia. 
 
 
Đường dây 500 kV Bắc – Nam mạch 1 dài 1.487 km, được khởi công xây dựng tháng 4/1992 và hoàn thành đóng điện ngày 27/5/1994. 19 giờ 06 phút ngày 27/5/1994, tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Thủ tướng Võ Văn Kiệt ra lệnh hòa hệ thống điện miền Nam của 4 tổ máy nhà máy thuỷ điện Hòa Bình tại trạm Đà Nẵng qua đường dây 500 kV, kết nối hệ thống điện Bắc - Nam theo cả hai chiều. 
 
Đường dây siêu cao áp 500kV đi vào hoạt động đã giúp nâng cao độ an toàn cung cấp điện và chất lượng điện cho hệ thống điện quốc gia. 
 
Cùng với lưới tải điện truyền tải ngày càng được đầu tư với công nghệ và thiết bị hiện đại, đường dây 500 kV mạch 1 đang được Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia quản lý, vận hành theo hướng đạt trình độ tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực truyền tải điện. 

 Công nhân Truyền tải Điện Gia Lai (Công ty Truyền tải Điện 3) kiểm tra, vận hành trạm biến áp 500kV Pleiku.
 
Công ty Truyền tải Điện 2 sử dụng thiết bị bay đốt bỏ những dị vật mắc trên đường dây 500kV.
 
Công nhân Công ty Truyền tải Điện 2 làm vệ sinh sứ Hotline trên đường dây 500kV đang mang điện.
 
Công nhân Công ty Truyền tải Điện 3 sử dụng thiết đo phát nhiệt nhằm phòng ngừa sự cố tại trạm biến áp 500kV Pleiku.
 
Những người thợ đường dây Công ty Truyền tải Điện 2 kiểm tra, bảo dưỡng đường dây 500kV mạch 1 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
 
Công nhân Công ty Truyền tải Điện 2 sử dụng thiết bị bay UAV kiểm tra định kỳ thiết bị đường dây và trạm biến áp 500kV.
 
Công nhân Công ty Truyền tải Điện 2 bảo dưỡng đường dây 500kV mạch 1.
 
Công nhân Công ty Truyền tải Điện 2 sử dụng thiết đo phát nhiệt phòng ngừa sự cố tại trạm biến áp 500kV Đà Nẵng.
 
Đường dây 500kV mạch 1 đi qua địa bàn tỉnh Kon Tum.
 


Những người thợ đường dây  Công ty Truyền tải Điện 2  kiểm tra kỹ thuật đường dây 500kV mạch 1 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
 
Những người thợ đường dây Công nhân Công ty Truyền tải Điện 2 đo kiểm tra kỹ thuật hệ thống tiếp địa đường dây 500kV mạch 1 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
 
Những người thợ đường dây Công ty Truyền tải Điện 3 lên đường kiểm tra hành lang tuyến đường dây 500kV mạch 1 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
 
Công nhân Công ty Truyền tải Điện 2 sử dụng thiết bị bay UAV  kiểm tra định kỳ đường dây 500kV mạch 1.
 
Ngọc Hà/Icon.com.vn