P/S ảnh: Kiểm tra công tác ghi chỉ số, lập hoá đơn và giải quyết kiến nghị của khách hàng sử dụng điện trên địa bàn TP Hà Nội

Thứ hai, 29/06/2020 09:34:27

Trong 2 ngày, 25 và 26/6/2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã lập đoàn kiểm tra quy trình kinh doanh điện năng đối với khách hàng sử dụng điện tại Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội. 
                                             
Thành phần đoàn gồm có đại diện Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam; Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Phòng giá điện và phí Cục Điều tiết Điện lực. Đoàn đã kiểm tra quy trình ghi chỉ số công tơ, phát hành hoá đơn tiền điện và quy trình tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của khách hàng sử dụng điện tại 2 Công ty Điện lực Thanh Xuân và Mê Linh. 
 


Đoàn công tác làm việc tại Công ty Điện lực Mê Linh.


 
Đại diện Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kiểm tra chì niêm phong công tơ khách hàng sử dụng điện tại Công ty Điện lực Mê Linh.


Kiểm tra quy trình ghi chỉ số công tơ tại Công ty Điện lực Mê Linh.

Kiểm tra quy trình ghi chỉ số công tơ tại Công ty Điện lực Thanh Xuân.

Đoàn công tác làm việc tại Công ty Điện lực Thanh Xuân.
 
Ngọc Hà