EVN ứng phó với diễn biến mới của dịch COVID-19

Thứ tư, 29/07/2020 09:00:53

Để ứng phó với diễn biến mới của dịch COVID-19 sau khi một số ca dương tính xuất hiện tại Đà Nẵng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị quán triệt trong đơn vị và CBCNV tổ chức thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng dịch COVID-19 theo Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020. 
 
EVN yêu cầu các đơn vị thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tích cực thực hiện các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; có giải pháp tích cực để hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh tới sản xuất, kinh doanh và đầu tư xây dựng. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ khai báo và điều tra dịch tễ về tình trạng tiếp xúc của CBCNV với người nhiễm/nghi nhiễm bệnh dịch để theo dõi hoặc thực hiện cách ly kịp thời theo quy định của địa phương. 
 
Các đơn vị khác có CBCNV hoặc người thân đi về từ thành phố Đà Nẵng từ ngày 8/7/2020 đến nay chủ động khai báo y tế, yêu cầu đơn vị điều tra dịch tễ, lập danh sách để theo dõi tình hình sức khỏe.

 

Truyền tải Điện Đắk Nông (Công ty Truyền tải Điện 3) phổ biến, triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 nhằm đảm bảo quản lý, vận hành an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn.

Công nhân Truyền tải Điện Quảng Ngãi (Công ty Truyền tải Điện 2) triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm vận hành Sơn Hà.
 
 
Ngọc Hà