Công đoàn EVN hỗ trợ 270 triệu đồng cho các đơn vị phòng, chống dịch covid-19

Thứ năm, 30/07/2020 16:49:03

Ngày 30/7 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Quyết định số 176/QĐ-CĐĐVN về việc hỗ trợ người lao động các đơn vị trực vận hành hệ thống điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. 
 

Theo đó, 07 đơn vị được hỗ trợ với tổng số tiền 270 triệu đồng là Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (trực thuộc EVNCPC): 50.000.000 đồng; Công ty Điện lực Quảng Nam (trực thuộc EVNCPC): 50.000.000 đồng; Công ty Truyền tải điện 2 (trực thuộc EVNNPT): 50.000.000 đồng; Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung (trực thuộc A0): 30.000.000 đồng; Công ty Thủy điện Sông Bung (trực thuộc Genco 2): 30.000.000 đồng; Công ty Thủy điện A Vương (trực thuộc Genco 2): 30.000.000 đồng; Công ty Thủy điện Sông Tranh (trực thuộc Genco 1): 30.000.000 đồng.
 
Số tiền này nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch như trang bị cho người lao động về nước sát khuẩn, khẩu trang; vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử trùng… và hỗ trợ thêm cho bữa ăn cho người lao động tại nơi cách ly.
 
Trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát, ngày 26/7/2020 Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 5008/EVN-TCNS về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 theo thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020. Theo đó, EVN yêu cầu các đơn vị thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tích cực thực hiện các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; có giải pháp tích cực để hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh tới sản xuất, kinh doanh và đầu tư xây dựng. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ khai báo và điều tra dịch tễ về tình trạng tiếp xúc của CBCNV với người nhiễm/nghi nhiễm bệnh dịch để theo dõi hoặc thực hiện cách ly kịp thời theo quy định của địa phương. 
 
Các đơn vị khác có CBCNV hoặc người thân đi về từ thành phố Đà Nẵng từ ngày 8/7/2020 đến nay chủ động khai báo y tế, yêu cầu đơn vị điều tra dịch tễ, lập danh sách để theo dõi tình hình sức khỏe.
 

Tuấn Hoàng