PC Quảng Ngãi: Đảm bảo nguồn dự phòng cấp điện khu cách ly

Thứ sáu, 31/07/2020 14:57:35

Công ty Điện lực Quảng Ngãi (PC Quảng Ngãi) đã thực hiện lắp đặt máy phát điện dự phòng 250kVA đảm bảo nguồn dự phòng cấp điện liên tục cho khu cách ly Trung tâm bồi dưỡng, huấn luyện giáo dục quốc phòng tỉnh (Trung đoàn 887).  
Công nhân PC Quảng Ngãi đấu nối máy phát điện dự phòng 250kVA tại khu cách ly.
 
Trong các ngày vừa qua, PC Quảng Ngãi đã huy động toàn bộ lực lượng Đội quản lý đường dây và Trạm Điện lực thành phố thực hiện di chuyển máy phát điện dự phòng 250kVA từ trụ sở Nhà điều hành Công ty đến Trung đoàn 887. Việc lắp đặt đấu nối máy phát điện 250kVA dự phòng được thực hiện đảm bảo an toàn và sẵn sàng cấp điện ổn định, liên tục cho khu cách ly trong trường hợp có sự cố lưới điện xảy ra. Trước đó, toàn bộ lực lượng tham gia trực tiếp công tác cấp điện cho khu cách ly Trung đoàn 887 cũng được sát khuẩn, khử trùng đảm bảo quy trình an toàn phòng chống dịch Covid-19. 
 
Theo đó, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận và cách ly 269 công dân Việt Nam trở về từ vùng có dịch Covid-19. Trong số 269 công dân tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận có 172 người đưa về Khu cách ly tại Trung đoàn 887; còn lại 97 người đưa về khu cách ly tại Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc – Quảng Ngãi. 
Anh Minh – Dương Tuân