PC Bạc Liêu: Triển khai kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2022 và định hướng đến năm 2025

Thứ ba, 27/07/2021 14:45:00

Năm 2021 được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lựa chọn “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” làm chủ đề của năm.
Ông Trần Quyền Dự - Giám đốc Công ty Điện lực Bạc Liêu chủ trì cuộc họp về kế hoạch chuyển đổi số tại Công ty. Ảnh: Lê Trọng Hữu
 
Công ty Điện lực Bạc Liêu đã tổ chức triển khai kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2022 và định hướng đến năm 2025. 

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2022, định hướng đến năm 2025, trước mắt sẽ có nhiều khó khăn và thách thức đặt ra, Công ty đã xác định rõ nhiệm vụ thực hiện tại đơn vị, đề ra phương hướng, công việc cần phải làm trong thời gian tới đảm bảo triển khai đúng tiến độ của Tổng công ty giao.
 
Công ty Điện lực Bạc Liêu đang soạn thảo dự thảo kế hoạch chuyển đổi số, xác định có 11 công việc cần thực hiện. Ông Trần Quyền Dự - Giám đốc Công ty nhấn mạnh, để thực thi kế hoạch, các đơn vị chủ trì cần phải phối hợp tốt với các đơn vị liên quan thực hiện rà soát dữ liệu, đánh giá phần mềm để dự trù những khó khăn, vướng mắc cần thay đổi, bổ sung đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
 
Dự thảo cũng được lấy ý kiến ở các đơn vị, nhiều ý kiến được bổ sung vào dự thảo kế hoạch chuyển đổi số của Công ty, góp phần thực hiện khả thi kế hoạch đề ra như vấn đề cần cụ thể hóa hơn nữa các danh mục kế hoạch thực hiện tại đơn vị, phân công cụ thể công việc cho đơn vị chủ trì, dự kiến thời gian hoàn thành kế hoạch.
 
Với các mục tiêu để EVN chuyển đổi thành doanh nghiệp số vào năm 2030; chuyển đổi các hoạt động chưa được số hóa trở thành được số hóa; các hoạt động còn thủ công, chưa tự động chuyển thành tự động; nâng cao năng suất lao động trong ngành Điện. Hướng tới, Công ty Điện lực Bạc Liêu sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch chuyển đổi số của Tổng công ty giao, làm chủ công nghệ, tích cực triển khai và nhân rộng những mô hình có hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực áp dụng vào quá trình hoạt động sản xuất - kinh doanh trong môi trường số.

Link gốc
Theo: Báo Bạc Liêu