Trao đổi kinh nghiệm đánh giá mức độ trưởng thành số của doanh nghiệp giữa EVNHANOI và Tập đoàn FPT

Thứ sáu, 12/08/2022 14:16:21

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã tổ chức Hội thảo trao đổi kinh nghiệm đánh giá mức độ trưởng thành số của doanh nghiệp với Tập đoàn FPT.
EVNHANOI cùng Tập đoàn FPT trao đổi kinh nghiệm đánh giá mức độ trưởng thành số của doanh nghiệp.
 
Theo chiến lược và lộ trình chuyển đổi số cho giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030 của EVNHANOI xác định rõ trọng tâm trong công tác chuyển đổi số trong các lĩnh vực: Quản lý vận hành, quản lý kỹ thuật; Kinh doanh, dịch vụ chăm sóc khách hàng; Công tác quản trị sản xuất; Đào tạo nhận thức, xây dựng khung văn hóa số.
 
Mục tiêu mà EVNHANOI hướng tới là rà soát, tối ưu hóa hệ thống quy trình lõi tại EVNHANOI phục vụ việc xây dựng quy trình số, triển khai thực hiện trên quy mô doanh nghiệp số. Bên cạnh đó, thay đổi nhận thức của CBCNV tại EVNHANOI về chuyển đổi số, định hướng về nền tảng phát triển công nghệ phần mềm đảm bảo tính chung, tính mở và tích hợp trong bối cảnh các ứng dụng đang được phát triển theo thời gian thực; Xây dựng phát triển lưới điện thông minh, hệ thống an toàn an ninh cho toàn bộ hệ thống giám sát, điều khiển và tự động hóa lưới điện tại EVNHANOI song hành cùng chương trình chuyển đổi số đảm bảo sẵn sàng hạ tầng, dữ liệu cho công tác chuyển đổi số; Quy hoạch, tích hợp vùng dữ liệu doanh nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin phát triển nền tảng số.
 
Tại Hội nghị, FPT chia sẻ thực trạng và bài học kinh nghiệm chuyển đổi số tại FPT, đưa ra mô hình đánh giá mức độ trưởng thành số đo lường toàn diện trên 06 khía cạnh và 139 tiêu chí trong hoạt động của doanh nghiệp từ đó tạo nên bức tranh tổng quan về mức độ trưởng thành số của doanh nghiệp trong hiện tại và tương lai. Đồng thời hướng tới sự tối ưu trong hoạt động và chi phí, gia tăng mức độ cạnh tranh so với đối thủ trên thị trường, giảm thiểu tối đa các rủi ro trong quá trình vận hành; Tạo ra sự hài lòng và gắn kết của khách hàng với doanh nghiệp; Nâng cao sự hài lòng của nhân viên trên cơ sở môi trường làm việc đổi mới sáng tạo.
 
2 đơn vị đã trao đổi các kinh nghiệm và đánh giá mức độ trưởng thành số cũng như quá trình triển khai chuyển đổi số của mình. Đồng thời trao đổi cụ thể về 6 trụ cột và 139 tiêu chí đánh giá mức độ trưởng thành số theo quy định.
 
Thông qua ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng thành viên, cùng các tham luận tại hội nghị đã thể hiện rõ quyết tâm của Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý các cấp cùng các tiểu ban tham mưu của EVNHANOI để hoàn thành chuyển đổi số toàn diện. Điều đó sẽ được thể hiện bằng các sản phẩm cụ thể trên nền tảng công nghệ số giúp đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và nhu cầu của khách hàng. EVNHANOI sẽ phấn đấu đạt mức 5 trong 6 mức đánh giá trưởng thành số để trở thành doanh nghiệp đi đầu trong chuyển đổi số.
Theo: EVNHANOI